Printversie

DR. JOHANNES DE HULLU (CADZAND)

Deze pagina zal aangevuld worden met nog meer informatie of dr. Johannes de Hullu, geschiedkundige en archivaris.

Sorry, deze pagina is ONDER CONSTRUCTIE!

Dr. Johannes de Hullu (1864 Cadzand - 1940 Cadzand) schreef vele publicaties over Cadzand. Na zijn lagere schooltijd in Cadzand en het gymnasium te Middelburg, liet hij zich in 1884 inschrijven als student in de Nederlandse Letteren te Leiden. In 1888 legde hij het doctoraal examen af en promoveerde in 1892 cum laude op het proefschrift 'Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtse schisma'. Al snel bleek les geven niet iets voor hem te zijn en ging hij verder als gemeentearchivaris van Deventer en chartermeester van het Rijksarchief te Utrecht, waarna hij in 1902 archivaris van het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage werd. In 1919 ageerde hij scherp tegen de Belgische annexatieplannen met zijn brochure 'Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlands gebied'.
Vanwege bezuinigingen kreeg dr. De Hullu in 1924 vervroegd ontslag, waarna hij zich in Middelburg vestigde. In 1925 kwam hij weer in Cadzand wonen en concentreerde zich op de geschiedenis van zijn geliefde Cadzand, in het bijzonder die van het kerkgebouw. Dankzij de inspanningen van De Hullu, als vooraanstaand lid van de Kerkenraad, is het kerkgebouw in 1931 grondig gerestaureerd.
Op 9 mei 1940 maakte hij een ongelukkige val. Aanvankelijk herstelde hij daar goed van, maar toch nog enigszins onverwachts overleed hij.
Dr. Johannes de Hullu heeft al zijn boeken geschonken aan de Provinciale Bibliotheek van de provincie Zeeland.

Fotoalbum

Toenmalige woning Dr. Johannes de Hullu (Cadzand) (4 afbeeldingen)
Fotoalbum