INHULDIGING TURFBELEVINGSPUNT DE MIKVAART (Horendonk, België)
Organisatie: Gemeente Essen en het Regionaal landschap (dd 30-05-2015)

Met een bezoek aan de turftuin te Nispen

slideshow