OPEN DAG - MIDDELEEUWSE STADSMUUR STEENBERGEN
Organisatie: Stichting Stadsarcheologie Steenbergen (dd 28-11-2015)

Middeleeuwse stadsmuur anno 1590
De scherven die gevonden werden bij de opgraving.
Grendel van de stadspoort aan de Wouwsestraat.
slideshow