WINTERWANDELING - DE WINTERBLOEIERS IN HEMELRIJK (Moerkantsebaan; Essen)
Organisatie: Vzw Kobie, Essen (dd 14-02-2016)

slideshow