BOVEN EN BENEDEN SASROUTE

De Beatrixsluis in ’den Cruyslandschen polder’
(gebouwd tussen 1936 en 1939)
De schutsluis aan Bovensas
(gebouwd in 1913)
De sluisdeuren van de schutsluis aan Bovensas (1913)
Het uitzicht vanaf de schutsluis over de Steenbergsche / Roosendaalsche Vliet
De inmiddels gedempte spuisluis aan Bovensas
(gebouwd in 1822 - 1823)
Vanaf deze dijk heeft men, eenmaal bovengekomen, een prachtig uitzicht over de Dintelse Gorzen, De Heense Slikken en het sluizencomplex aan Benedensas.
Het uitzicht over de Dintelse Gorzen en De Heense Slikken bij Benedensas
Het waterpeilhuis
De ’zeekant’ van de schutsluis aan Benedensas.
(gebouwd in 1824)
Het bruggetje over de schutsluis bij Benedensas,
dat u kunt bedienen door op een knop te drukken.
De spuisluis aan Benedensas
(gebouwd in 1883 - 1884)
De schutkolk aan Benedensas
(gebouwd in 1913)
De Steenbergsche Vliet
Het Bierhuis / Schippershuis aan Benedensas
slideshow