AARDENBURG (ZEEUWS VLAANDEREN; dd 16-07-2015)

Kikkerfontein
Kikker Kobus verbeeldt Aardenburg, Jannis Draaibrug, Gerrit Sint Kruis en Camiel Eede.
Kaaipoort of Westpoort
Weststraat
1645
R.K.Kerk Maria Hemelvaart 1850
Nonnenhuis 1850
Huize De Ploeg Anno 1655
De Bruinvis
Het Lam tot Ardenburgh
Doopsgezinde schuilkerk 1885
Burgerweeshuis De Meiboom 1631
De Roode Rooze
slideshow