Printversie

WOENSDRECHT

Deze pagina zal gevuld worden met algemene en historische informatie over het plaatsje Woensdrecht, dat deel uitmaakt van de Brabantse Wal.

En uiteraard volgt er ook nog een fotoalbum.

Sorry, deze pagina is ONDER CONSTRUCTIE!

Status

Woensdrecht is een dorp en gemeente het uiterste zuidwesten van de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, tegen de grens van de provincie Zeeland. De geemeente ligt op de Brabantse Wal en heeft een oppervlakte van ongeveer 92 km2.
In 1810 werd de plaats Woensdrecht met Zuidgeest en Hinkelenoord verenigd. Sinds 1821 vormt Woensdrecht tezamen met het dorp Hoogerheide de gemeente Woensdrecht. Tijdens de gemeenteherindeling van 1997 zijn daar de gemeenten Huijbergen, Ossendrecht en Putte bijgekomen. De hoofdplaats van de gemeente is niet het dorp Woensdrecht maar het grotere Hoogerheide.

Wapen

Gemeentewapen: Op 1 december 1922 werd aan de gemeente Woensdrecht voor het eerst een wapen toegekend. De gemeente ontstond weliswaar al in 1795 uit de heerlijkheid Woensdrecht maar toch werd het wapen pas in 1922 aangevraagd. Op 19 december 1963 werd er bij Koninklijk besluiter aan de gemeente een nieuw wapen toegekend. Het was gelijk aan het eerste wapen, met toevoeging van een kroon. Het wapen is een combinatie van de Heilige Maria en het wapen van het Markiezaat van Bergen op Zoom. Sinds 1769 voerde Woensdrecht het wapen van de vorsten van Pfalz-Beieren, waarom de Heilige Maria daarbij is gekomen, is nog onduidelijk, per slot van rekening is de parochieheilige van Woensdrecht Sint Maarten.
Beschrijving van het wapen van 1922:
Gedeeld : I in keel een Lieve Vrouwe, houdende op de rechterarm een Christuskindje, dat in de linkerhand een wereldbol draagt, alles van zilver, II doorsneden: 1 gedeeld: a van sabel met een leeuw van goud, getongd en genageld van keel, b in keel 3 palen van goud; 2 in sinopel 3 maliën van zilver.


gemeentewapen woensdrecht

Afb.: Gemeentewapen Woensdrecht 1922 ©Beschrijving van het wapen van 1963:
Gedeeld : I in keel een Lieve Vrouwe houdende op de rechterarm een Christuskindje, dat in de linkerhand een wereldbol draagt, alles van zilver, II doorsneden: 1 gedeeld: a van sabel met een leeuw van goud, getongd en genageld van keel, b in keel 3 palen van goud; 2 in sinopel 3 maliën van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen.
N.B.:
De heraldische kleuren zijn keel (rood), zilver (wit), sabel (zwart), sinopel (groen) en goud (geel).


gemeentewapen woensdrecht

Afb.: Gemeentewapen Woensdrecht 1963 ©


Vlag

Gemeentevlag: Op 14 november 1963 werd bij raadsbesluit vastgesteld dat vlag van Woensdrecht de gemeentelijke vlag van de Noord-Brabantse gemeente Woensdrecht zou worden. Deze vlag is in het raadsbesluit als volgt omschreven:
rechthoekig, waarbij de hoogte zich verhoudt tot de lengte als 2:3; verdeeld in twee vakken: aan de stokzijde een groen vak, waarvan de lengte 1/3 van de vlaglengte bedraagt; aan de andere zijde een geel vlak, waarvan de lengte 2/3 van de vlaglengte bedraagt; het gele vak beladen met drie horizontale evenwijdige blauwe banen, welke evenver van elkander verwijderd zijn.
De verhouding van de banen is ca. 12:2:5:2:5:2:12.
Op 25 september 1997 bekrachtigde de gemeenteraad dat de vlag van de voormalige gemeente Woensdrecht ook voor de nieuwe gemeente, na de gemeentelijke herindeling, zou worden gevoerd.
De kleuren geel en groen zijn rechtstreeks ontleend aan het gemeentewapen; de herkomst van de kleur blauw is niet bekend. Mogelijk staat de kleur blauw voor de maagd Maria die op het gemeentewapen is afgebeeld. Groen symboliseert de laaggelegen poldergrond en geel de hooggelegen zandgrond. De drie blauwe banen symbolyseren de Ooster- en Westerschelde en de voorheen bestaande open doorvaart door het Kreekrak, waaraan Woensdrecht zijn ontstaan te danken heeft.

gemeentewapen woensdrecht

Afb.: Gemeentevlag Woensdrecht ©


Naam

Gemeentenaam: onder constructie
Oudere schrijfwijzen: onder constructie
Naamsverklaring: onder constructie
Carnavalsnaam: onder constructie

Ligging

onder constructie

Statistische gegevens

onder constructie

Geschiedenis

onder constructie

Recente ontwikkelingen

onder constructie

Bezienswaardigheden

Musea

onder constructie

Jaarlijkse evenementen

Natuur en recreatie

Woensdrecht is gelegen op een uitloper van de Brabantse Wal die vooruitsteekt in het lagergelegen poldergebied. Het dorp ligt aan de steilrand van de Brabantse Wal, die vanuit het laaggelegen polderland oprijst tot een hoogte van 19,8 meter. Ten noorden van Woensdrecht liggen de landgoederen Lindonk en Mattemburgh, in het noordwesten het natuurgebied Markiezaatsmeer en ten zuiden daarvan ligt de Hogerwaardpolder. Ten zuidwesten van Woensdrecht vindt men de Agger (een schorrengebied) of Kapitale Uitwatering, een kreekrestant.