Printversie

HET WEERALARM

Als er extreme of zelfs maatschappijontwrichtende weersomstandigheden optreden, geeft het KNMI een weeralarm uit. Daaraan wordt op dat moment ruchtbaarheid gegeven in de verschillende media en op de website van het KNMI.
Wanneer het weer dus om extra oplettendheid vraagt door gladheid, zware neerslag of storm dan worden we gewaarschuwd door het KNMI. Dreigt het extreem te worden dan volgt een weeralarm, een ernstige waarschuwing. De waarschuwingen en het weeralarm worden zo mogelijk voorafgegaan door een voorwaarschuwing waarin wordt aangegeven hoe groot de kans is dat het extreem wordt en een weeralarm volgt. In het weeralarm wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijke gevolgen en de risico's van het gevaarlijke weer.

Opm.: Zodra er een weeralarm is, zal hieronder een plaatje verschijnen met daarin de aard van het weeralarm weergegeven.

Weeralarm!