Printversie

WANDELPAD MUIS - KORTENHOEFF

Afstand : 1,7 km

Startpunt

: Bij de parkeerplaats aan de Abdijlaan te Huijbergen, bij de geitenstal. Ook kan men er voor kiezen om bij Bungalowpark Familyland aan de Groene Papegaai 19 te Hoogerheide te starten, vooral als men daar een wombat wil gebruiken.

Bewegwijzering

: Bewegwijzering aanwezig, kleine ronde groene bordjes met een muis.

Parkeergelegenheid

: De parkeerstroken langs de Abdijlaan te Huijbergen, ter hoogte van de geitenstal. Ook kan men parkeren bij Bungalowpark Familyland aan de Groene Papegaai 19 te Hoogerheide

Toegang

: Gehele jaar vrij toegankelijk.

Regels

: Er worden geen specifieke regels genoemd, maar gedraag u als gast. De standaardregel beperk het bezoek tot de periode tussen zonsopkomst en zonsondergang is uiteraard van toepassing
Betreden is geheel op eigen risico.
Laat geen afval achter.
Laat gewassen en dieren met rust.

Mindervaliden

: Alleen het stuk bij het Bronven is slecht toegankelijk voor Wombats. De rest van route Muis is wel toegankelijk. Er staan gratis twee Wombats ter beschikking, in ruil voor een identiteitskaart, bij Bungalowpark Familyland aan de Groene Papegaai 19 te Hoogerheide (00-31)-(0) 164 613.155. Met de Wombat kunt u Kortenhoeff betreden via de speciale ingang bij de geitenstal.

Schoeisel

: Goede stevige, waterdichte, wandelschoenen.

Inleiding

Kortenhoeff maakt deel uit van het grensoverschrijdend Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Het gebied ligt tussen de Abdijlaan, de Groene Papegaai en de Huijbergsebaan in de driehoek tussen Hoogerheide, Huybergen en Ossendrecht op het grondgebied van de Nederlandse gemeente Woensdrecht. Het is een open gebied met droge en natte heide en vennen, en her en der wat kleine bosjes en weides.
Het landgoed Kortenhoef in gebruik geweest ten behoeve van de landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werd een fruitboomgaard aangelegd. In het gebied staat nog steeds een fruitschuur, met rode dakpannen. Ook zijn nog veel rechte lijnen terug te vinden, zoals de windsingels: bomen (veelal elzen) die rondom de fruitbomen werden gezet om de wind tegen te houden.
Staatsbosbeheer heeft er voor gezorgd dat Kortenhoeff zijn natuurlijk karakter terug kreeg door er in het verleden ijslandse pony's en Nederlandse landgeiten te laten grazen.

Routekaart

Download hier de route in gpx-formaat

Routebeschrijving

De route wordt met groen ronde bordjes waar een muis op staat bewegwijzerd. Daar de paaltjes met bordjes goed duidelijk zichtbaar zijn is een routebeschrijving niet noodzakelijk. Uit voorzorg de kaart bij hebben is niet onwenselijk voor het geval er door vandalen toch een keertje een paaltje verdwenen is.

Waar je langs komtfoto volgt

Bij het startpunt van de wandeling staat een geitenstal, deze stond eerst midden in het natuurgebied en was aan vervanging toe. In 2005 werd een nieuwe geitenstal aan de Abdijlaan geplaatst, om op deze manier er voor te zorgen dat de rust in de kern van het gebied behouden zou worden. De geitenstal is nu eenmaal een plek waar activiteiten plaatsvinden, zoals de start van een wandeling of het bekappen van de geiten. De hoeven van de geiten worden dan met een speciale tang ’geknipt’ om ze gezond te houden, zoals mensen dat met hun nagels doen.
De kudde van zo'n 50 Nederlandse Landgeiten waren mede voor het natuurbeheer. Ze hielden de vegetatie kort en zorgden er zodoende voor dat het gebied zijn open karakter behield. Op die manier voelen reptielen en amfibieën, vogels, vlinders en andere insecten zich hier prima thuis.

Het Akkerenven was vroeger een natte laagte in een landschap van duinen, bos en heide. Gedurende de vorige eeuw is het beplant geweest met populieren, nadat landbouw en de fruitteelt er geen succes bleken te zijn. Na verloop van tijd is het eigendom geworden van Staatsbosbeheer die het Akkerenven in ere probeert te herstellen.


foto volgt

In de tweede Wereldoorlog is een groot gedeelte van Kortenhoef verkocht aan fruittelers uit Zeeland. Door vorst en hagelbuien was het geen succes en herinnert alleen een fruitschuur met rode dakpannen nog aan deze tijd.
Hier kunt er voor kiezen om wandelpad muis te blijven volgen of ook wandelpad uil te lopen.


foto volgt


foto volgt

Bij Bronven, ook wel Blomven genoemd, bevindt zich een hoge zandrug. Het grillige landschap van de Brabantse Wal is hier overduidelijk waarneembaar. In de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, waren enorme hoeveelheden water opgeslagen in de ijskappen. Hierdoor lag de zeespiegel toen wel veertig meter lager dan nu. De overwegend zuidwestenwinden waaiden flink over het kale landschap en joegen enorme zandstormen in noordoostelijke richting. Her en der waaide het zand uit een komvormige laagte tot op een leemhoudende laag, die er voor zorgde dat het regenwater ’vastgehouden’ werd en zo ontstond hier het Bronven.


foto volgt

De oorspronkelijk voedselrijke graslanden zijn geplagd, waardoor er planten zijn gekomen van natte, veel schralere milieus, zoals de kleine zonnedauw, haarmos, ijslands mos en veenmossen. De drogere gebieden ontwikkelen zich tot soortenrijke heischrale, graslanden met ondermeer tandjesgras, sint janskruid, muizenoortje en zandblauwtje.
In en rond de vennen kan men de kikker, heikikker, rugstreeppad, kleine watersalamander, alpenwatersalamander, vele soorten libellen, waterjuffers en andere insecten aantreffen.


Bron: Willem de Weert, Ontdek de Brabantse Wal, 1e druk 2012
         Bijlage bij Wissels nr. 36 juni 2007 van Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide
         verscheidene websites

Fotoalbum

foto volgt onder constructie