Printversie

WANDELPAD UIL - KORTENHOEFF

Afstand : 2,1 km

Startpunt

: Bij de parkeerplaats aan de Abdijlaan te Huijbergen, bij de geitenstal. Ook kan men er voor kiezen om bij Bungalowpark Familyland aan de Groene Papegaai 19 te Hoogerheide te starten, vooral als men daar een wombat wil gebruiken.

Bewegwijzering

: Bewegwijzering aanwezig, kleine ronde blauwe bordjes met een uil.

Parkeergelegenheid

: De parkeerstroken langs de Abdijlaan te Huijbergen, ter hoogte van de geitenstal. Ook kan men parkeren bij Bungalowpark Familyland aan de Groene Papegaai 19 te Hoogerheide

Toegang

: Gehele jaar vrij toegankelijk.

Regels

: Er worden geen specifieke regels genoemd, maar gedraag u als gast. De standaardregel beperk het bezoek tot de periode tussen zonsopkomst en zonsondergang is uiteraard van toepassing
Betreden is geheel op eigen risico.
Laat geen afval achter.
Laat gewassen en dieren met rust.

Mindervaliden

: Alleen het stuk bij het Bronven is slecht toegankelijk voor Wombats. De rest van route Muis is wel toegankelijk. Er staan gratis twee Wombats ter beschikking, in ruil voor een identiteitskaart, bij Bungalowpark Familyland aan de Groene Papegaai 19 te Hoogerheide (00-31)-(0) 164 613.155. Met de Wombat kunt u Kortenhoeff betreden via de speciale ingang bij de geitenstal.

Schoeisel

: Goede stevige, waterdichte, wandelschoenen.

Inleiding

Kortenhoeff maakt deel uit van het grensoverschrijdend Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide. Het gebied ligt tussen de Abdijlaan, de Groene Papegaai en de Huijbergsebaan in de driehoek tussen Hoogerheide, Huybergen en Ossendrecht op het grondgebied van de Nederlandse gemeente Woensdrecht. Het is een open gebied met droge en natte heide en vennen, en her en der wat kleine bosjes en weides.
Het landgoed Kortenhoef in gebruik geweest ten behoeve van de landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog werd een fruitboomgaard aangelegd. In het gebied staat nog steeds een fruitschuur, met rode dakpannen. Ook zijn nog veel rechte lijnen terug te vinden, zoals de windsingels: bomen (veelal elzen) die rondom de fruitbomen werden gezet om de wind tegen te houden.
Staatsbosbeheer heeft er voor gezorgd dat Kortenhoeff zijn natuurlijk karakter terug kreeg door er in het verleden ijslandse pony's en Nederlandse landgeiten te laten grazen.

Routekaart

Download hier de route in gpx-formaat

Routebeschrijving

De route wordt met blauwe ronde bordjes waar een uil op staat bewegwijzerd. Daar de paaltjes met bordjes goed duidelijk zichtbaar zijn is een routebeschrijving niet noodzakelijk. Uit voorzorg de kaart bij hebben is niet onwenselijk voor het geval er door vandalen toch een keertje een paaltje verdwenen is.

Waar je langs komtfoto volgt

De ondergrond van de Brabantse Wal kent verschillende grondwaterspiegels en watervoerende pakketten. Van hoog naar laag hebben we globaal gezien, een grondwaterspiegel, deze bevindt zich van het maaiveld tot aan de eerste weerstand biedende klei- en leemlaag. Dan krijgen we het 1e watervoerende pakket dat gelegen is in de zand- en grindlagen tot ongeveer 50 m onder NAP, met als ondergrens de 2e weerstand biedende klei- en leemlaag. Dan komt er het 2e watervoerende pakket ook weer in zand- en grindlagen gelegen, tot ongeveer 110 m onder NAP, met als ondergrens de 3e weerstand biedende klei-en leemlaag. Op verschillende plaatsen is er ook nog sprake van schijngrondwaterspiegels. Net onder het maaiveld zijn er plaatselijke leemhoudende lagen waar neerslag op blijft staan. Dat heeft ondere andere geleid tot het ontstaan van de vele vennen op het zuidelijke deel van de Brabantse Wal zoals Kortenhoeff. Het drinkwatermaatschappijen halen het water uit het 2e watervoerende pakket dat een hele goede kwaliteit heeft.
Op de Brabantse Wal staan honderden peilbuizen om de stand van het grondwater in de diverse waterlagen frequent te meten. Op verzoek van de milieuvereniging zijn er een 4-tal educatieve grondwatermeters geplaatst. Hiervan zijn er nog 2 over 1 daarvan staat op Kortenhoeff. Deze meters maken bij het meten geen onderscheid tussen winter- en zomerstand. En de plaatselijke leemlaag speelt een rol. Gevolg kan dan ook zijn dat de meter een diepe grondwaterstand aangeeft terwijl het in de directe omgeving heel erg nat kan zijn.

Sinds 2005 kent Kortenhoeff verhoogde wandelpaden en is er in het Wasven een vlonder aangelegd. Zowel de paden en de vlonder zijn geschikt voor de Wombats. De vlonder staat midden in een natte laagte en wordt een gedeelte van het jaar omringd door water.


foto volgt

De naam Wasven vindt zijn oorsprong uit het feit dat de heideschapen, de wol en misschien ook de kleren en beddengoed hier werd gewassen door de lokale bevolking. Het van nature voedselarme water werd hierdoor regelmatig ’verontreinigd’ met een beperkte hoeveelheid vuil, waardoor het water weer een beetje werd verrijkt met niet te veel voedingsstoffen, maar ook niet te weinig.


foto volgt


foto volgt

Tot 1963 kwamen er in het Wasven nog planten van zwakzure venmilieus voor, zoals oeverkruid, drijvende waterweegbree en ondergedoeken moerasscherm. Maar vanaf 1984 was de verzuring en de vermesting (eutrofiëring) in een zo ver gevorderd stadium dat het oeverkruid volledig verdwenen was. Het is deze uitzonderlijk flora dat Staatsbosbeheer probeerde te herstellen sinds Kortenhoeff in eigendom kwam van Staatsbosbeheer. Om de voedselarme situatie te herstellen werd in 1989 de venoevers geplagd, daardoor kreeg het ven gedeeltelijk zijn rijke flora terug en zijn de zeldzame beenbreek, moeraswolfsklauw en zonnedauw weer waarneembaar.
In en rond de vennen kan men de kikker, heikikker, rugstreeppad, kleine watersalamander, alpenwatersalamander, vele soorten libellen, waterjuffers en andere insecten aantreffen.


Bron: Willem de Weert, Ontdek de Brabantse Wal, 1e druk 2012
         Bijlage bij Wissels nr. 36 juni 2007 van Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide
         verscheidene websites

Fotoalbum

foto volgt onder constructie