Printversie

DINTELOORD

Status

Dinteloord is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, en maakt deel uit van de gemeente Steenbergen. Tot de gemeenteherindeling van 1997 was Dinteloord een zelfstandige gemeente onder de naam ’Dinteloord en Prinsenland’, een gemeente die verder geen andere dorpen dan alleen Dinteloord omvatte. Onder het dorp Dinteloord vallen wel een aantal buurtschappen, namelijk Boompjesdijk en Dintelsas.

Wapen

Naast wapen en vlag van de gemeente Steenbergen heeft de raad op 30 oktober 1997 vastgesteld dat de kernen Dinteloord, Nieuw-vossemeer en Steenbergen ieder ook nog een eigen dorps-, cq stadswapen en een eigen dorps- dan wel stadsvlag mogen voeren.

Vlag

Naam

Gemeentenaam: De naam Dinteloord en Prinsenland werd al in 1448 genoemd. Dankzij haar cultuurhistorische ontwikkeling doet Dinteloord Hollands aan. Na de gemeenteherindeling van 1997 is de naam niet langer meer als gemeentenaam in gebruik.
Oudere schrijfwijzen: Emmery de Lyere, de toenmalige gouverneur van de vestingen Willemstad en Klundert, spreekt in een brief van 1 december 1604 al van ’le village de Dindeloort’, dat toen echter nog gesticht moest worden. 1606-1612 Dinteloord, 1810 Dinteloort.
Naamsverklaring: Prinsenland slaat op de omringende polders van het dorp, die ’des Prinsenland’ waren, werd in 1605 het land van de Prins, bedijkt en tot een bewoonbaar oord gemaakt. Het was toen de oudste polder in dit gebied, en nu heet het Oud(e) Prinslandsche Polder. De Dintel, toen nog Dindel geheten, een soort diepe geul ontstaan door de getijdenwerking van de zee, vormde de natuurlijke afwatering en boezem. Uit de combinatie bewoonbaar oord en Dintel ontstond de dorpsnaam Dinteloord, het enige dorp in deze poldergemeente. Het dorp en de polders tezamen werd dus Dinteloord en Prinsenland.
Carnavalsnaam: Tijdens carnaval heet Dinteloord Peejlòòfdurp (’peej’ = suikerbiet en verwijst naar het feit dat Europa’s grootste suikerfabriek zich in Dinteloord bevindt.)

Ligging


Dinteloord weergeven op een grotere kaart
Dinteloord en Prinsenland is gelegen in de Noord-Westhoek van de provincie Noord-Brabant. Als een soort eiland is het aan alle kanten omringd door water:
  • in het westen: het Volkerak
  • in het noorden: de Dintel
  • in het oosten: het Mark-Vliet-kanaal
  • in het zuiden: de Steenbergse en Roosendaalse Vliet Dinteloord
Dinteloord ligt 5 km ten noordoosten van Steenbergen. Ten noorden van Dinteloord ligt Willemstad. Dichtbij gelegen steden zijn: Roosendaal, Zevenbergen en Bergen op Zoom. Nabijgelegen kernen zijn De Heen, Stampersgat, Heijningen.
Vanuit het zuiden is Dinteloord te bereiken via de Steenbergeseweg (N259). Dit is de belangrijkste toegangsweg. Vanuit het noorden is Dinteloord ofwel te bereiken via de snelweg A29 en de provinciale weg N259 (het verlegnde van de N268 uit de richting Oud Gastel). Een alternatief is de route via de A29, afslag Willemstad en vervolgens via Sabinaweg, Volkerakweg, Oude Heijningsedijk, Verkorting, Postbaan en Havenweg. Deze laatste route is ook de verplichte route voor vrachtverkeer met bestemming Dintelmond.

Statistische gegevens

De eerste bekende cijfers dateren van 1840. Toen had de gemeente Dinteloord en Prinsenland 277 huizen met 2.035 inwoners, verdeeld in dorp Dinteloord 173/1.073 (= huizen/inwoners), Ouden Prinslandschen-Polder 45/467, Willems-Polder 5/53, Maria-Polder 16/204, Koningsoord-Polder 24/144, Dintel-Polder 6/56, Anna-Polder 3/12, Carolina-Polder 2/13 en Drie Vrienden-Polder 3/13.
Tegenwoordig heeft Dinteloord ongeveer 2.500 huizen met ongeveer 5.600 inwoners op een grondgebied van 5.723 hectare

Kerncijfers wijken en buurten
Gewijzigd op 20 december 2012
Gemeente / plaats / wijk Jaar Aantal Aantal Oppervlakte (ha)
inwoners woningen Totaal Land Water
Dinteloord (dorp) 2005 5.6802.3304.9924.842150
2008 5.6302.3754.9914.842149
2010 5.6802.4004.9914.843148
2012 5.615 .4.9934.840153
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 15-3-2013

Geschiedenis

onder constructie

Recente ontwikkelingen

Projecten zoals de aanleg van een groot glastuinbouw gebied in de Oud Prinslandse polder en het doortrekken van de snelweg A4 zullen de rustieke omgeving voorgoed veranderen.

Bezienswaardigheden

Musea

Jaarlijkse evenementen

Natuur en recreatie


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ODB
         Plaatsengids.nl
         Wikipedia
         Statline CBS
         www.ngw.nl
         Gemeente Steenbergen
         VVV Brabantse Wal
         www.Dinteloord.nl