Printversie

KRUISLAND

Status

Kruisland is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, en maakt deel uit van de gemeente Steenbergen. Bij de gemeenteherindelingen van 1997 is Kruisland deel uit blijven maken van de gemeente Steenbergen, en dat terwijl de inwoners meer op Roosendaal zijn georiënteerd.
Bij het dorp Kruisland horen ook de buurtschappen ’t Haantje, Visberg en Vosberg.

Wapen

Ondanks dat Kruisland ooit een eigen bestuur heeft gehad is er geen gemeentewapen van Kruisland bekend.

Vlag

Kruisland heeft in zoverre na te gaan geen eigen dorpsvlag.

Naam

Dorpsnaam: Door opeenvolgende inpolderingen is het grondgebied rondom Steenbergen aanzienlijk uitgebreid, eerst in zuidelijke en westelijke, daarna in oostelijke en noordelijke richting. De grote polder Kruisland werd in 1487 ingedijkt. In deze polder ontstond het dorp Kruisland. Het is deze tijd dat Kruisland voor het eert in documenten wordt vermeld.
In de volksmond woont men ’op Kruisland’. Iedere rasechte Steenbergenaar weet dit feilloos maar weet ook dat je normaliter in een plaats woont. Volgens de taalkundig prof. Hans Heestermans kan dit als volgt uitgelegd worden ’je bent in de kelder en op zolder’. Iets dat hoger is gelegen, associëren wij met op. Daarom woon je op de Welberg
Maar: je woont ook op de Dinteloordseweg, op de Halsterseweg, op De Kaai, op de Markt, ja zelfs op De Heen en op Kruisland, en die liggen niet hoog! Dat berust, aldus Heestermans, op een andere tegenstelling. Op in plaats van in gebruiken wij bij een vrij open ruimte, bijvoorbeeld op het veld, in tegenstelling tot in huis. De Kaai, de Komwei en plaatsen als De Heen, Kladde, Kruisland, Notendaal en de Koevering zijn allen open vlaktes, en daar woon je op. Steenbergen zelf was vroeger ommuurd, dus gesloten, en daar woonde je gewoon in.
In het lokale dialect heet Kruisland Kröslaant.
Oudere schrijfwijzen: Rond 1500 Engelsdorp, 1501 Cruyslande, 1565 Tdorp van Cruyslant.
Naamsverklaring: Er bestaan verschillende verklaringen omtrent het ontstaan of de afkomst van de naam Kruisland. Mogelijke verklaringen zijn: Carnavalsnaam: Tijdens carnaval heet Kruisland Pompedurp.

Ligging


Kruisland weergeven op een grotere kaart
Kruisland ligt 6 km ten oosten van Steenbergen, 4 km ten noordwesten van Roosendaal en 3 km ten westen van Oud Gastel. Kruisland wordt omgeven door de Kruislandse polders, die gekenmerkt worden door hun uitgestrektheid, in dit landschap vindt men vooral veel akkerbouw.

Statistische gegevens

De eerste bekende cijfers dateren van 1840 toen had Kruisland 39 huizen met 250 inwoners. Tegenwoordig heeft Kruisland ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners. Kruisland had op 31 december 2012 2364 inwoners. Een lichte groei ten opzichte van 31-12-2011 (2351 inwoners), maar toch iets minder dan 31-12 2010 (2381 inwoners). Eind 2009 waren er 2354 inwoners en in 2008 betrof dit aantal 2343.

Kerncijfers wijken en buurten
Gewijzigd op 20 december 2012
Gemeente / plaats / wijk Jaar Aantal Aantal Oppervlakte (ha)
inwoners woningen Totaal Land Water
Kruisland (dorp incl. Kruislandse polders) 2005 2340 940 1.652 1.622 29
2008 2360 975 1.652 1.622 30
2010 2370 985 1.643 1.600 42
2012 2360 . 1.643 1.598 45
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 15-3-2013

Geschiedenis

onder constructie

Recente ontwikkelingen

Bezienswaardigheden

Musea

Ambachts- en Gereedschapsmuseum De Holle Roffel, in de voormalige Nederlands-Hervormde kerk aan de Markt 20: Er zijn verschillende soorten gereedschappen te zien die de ambachtslieden vroeger gebruikten. Daarnaast heeft een bijzonder actieve heemkundige kring veel van de geschiedenis van Kruisland vastgelegd.

Jaarlijkse evenementen

Natuur en recreatie


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ODB
         Plaatsengids.nl
         Wikipedia
         Statline CBS
         www.ngw.nl
         Gemeente Steenbergen
         VVV Brabantse Wal