Printversie

HALSTEREN

Status

Halsteren is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat, en maakt deel uit van de gemeente Bergen op Zoom. Tot de gemeenteherindeling van 1997 was Halsteren nog een zelfstandige gemeente.
De gemeente Halsteren werd in 1810 gevormd door samenvoeging van vier zelfstandig bestuurde rechtsgebieden, namelijk: Lepelstraat en Kladde waren dorpen die op deze manier bij de gemeente Halsteren terecht kwamen. Bij het dorp Lepelstraat behoren de tegenwoordige buurtschappen Kijkuit, Kladde, Klutsdorp en Waterkant. Onder het dorp Halsteren vallen ook de buurtschappen Slikkenburg, Nieuwe Molen, Oude Molen, Vrederust, Spinolaberg en Vetterik.
De voormalige heerlijkheid Noordgeest, ten zuiden van Halsteren, waarmee de gemeente Halsteren in 1810 dus werd vergroot werd in 1962, samen met de Theodoruspolder naar Bergen op Zoom overgegaan. Op deze manier zou de gemeente Bergen op Zoom ruimte voor woningbouw geboden worden. Tegelijkertijd verkreeg Halsteren als compensatie het gehele complex van de psychiatrische inrichting Vrederust, dat al voor de helft tot Halsteren behoorde. Halsteren stond circa 2.000 inwoners af en kreeg er ruim 1.000 bij.

Wapen

Vlag

Naam

Gemeentenaam: De oudste vermelding, als Halstert, stamt uit 1272. Ook in 1274 en 1290 komt de naam, voor in schriftelijke documenten, en wel als Haltre of Halstre respectievelijk Halsteren. Sinds 1810 komt de naam Halsteren als gemeentenaam voor.
Oudere schrijfwijzen: 1272 Halstert, 1274 Haltre en Halstert, 1290 Halsteren.
Naamsverklaring: Er bestaan verschillende verklaringen omtrent het ontstaan of de afkomst van de naam Halsteren. Mogelijke verklaringen zijn: Carnavalsnaam: Tijdens carnaval heet Halsteren Altere. En de inwoners van Halsteren worden, vooral tijdens carnaval, Spinolen genoemd. Dit is afgeleid van Ambrosio de Spinola, een Italiaanse veldheer in Spaanse dienst, die op halsters grondgebied de slag om Bergen op Zoom verloor. De prins carnaval heet altijd Ambrosio met daarachter in romeinse cijfers het getal wat aanduid dat de prins de eerste, tweede, derde etc. prins van het dorp is na de oprichting van de Stichting Alterse Carnaval.

Ligging


Halsteren weergeven op een grotere kaart
Halsteren ligt ten noorden van Bergen op Zoom, en wordt aan de noordelijke kant door De Eendrachtsweg, ook wel de N286 genoemd, en aan de zuidwestelijke kant door de Tholenseweg ingeklemd. Aan de oostkant ligt de nieuwe Randweg Oost, ook wel A4, waarlangs het verkeer vanuit onder andere Antwerpen naar Rotterdam raast en terug en dat allemaal dwars door het mooie natuurgebied rondom Fort de Roovere.
Halsteren is gelegen op de Brabantse Wal, waardoor binnen het dorp hoogteverschillen tot 10 meter waargenomen kunnen worden.
De oorspronkelijke gemeente Halsteren, ligt op de grens van het laaggelegen poldergebied en de hoger gelegen Brabantse zandgronden, en grensde verder, voor de gemeenteherindeling van 1997, aan de gemeenten Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, Wouw en Bergen op Zoom.

Statistische gegevens

De eerste bekende cijfers dateren van 1840. Toen had de gemeente Halsteren 367 huizen met 2.220 inwoners, verdeeld in dorp Halsteren 89/538 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Noordgeest 50/268, Lepelstraat en Leemkladde samen 122/727, Oud-Glimispolder 6/45, Auvergnepolder 27/188, Oud-Beijemoerspolder 8/52 en Oude Molen 65/402.
Tegenwoordig heeft Halsteren 6285 huizen met 14.915 inwoners (meetdatum: 31-12-2010). Het aantal inwoners is gestegen naar 15.150 (meetdatum: 20-12-2012).
Halsteren heeft een landoppervlakte van plus minus 1711 hectare en een wateroppervlakte van 45 hectare (meetdatum: 20-12-2012). Sinds de gemeenteherindeling van 01-01-1997 is Halsteren als gemeente opgeheven en overgegaan naar Bergen op Zoom. Hierdoor werd de gemeente Bergen op Zoom 2.655 hectare groter en kreeg er 4.992 woningen en 13.238 inwoners bij.

Kerncijfers wijken en buurten
Gewijzigd op 20 december 2012
Gemeente / plaats / wijk Jaar Aantal Aantal Oppervlakte (ha)
inwoners woningen Totaal Land Water
Halsteren (dorp) 2005 11.410 4.495 1.652 1.622 29
2008 11.640 4.665 1.652 1.622 30
2010 12.270 4.970 1.643 1.600 42
2012 12.465 . 1.643 1.598 45
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 15-3-2013

Geschiedenis

onder constructie

Recente ontwikkelingen

Bezienswaardigheden

De meeste bezienswaardigheden zijn terug te vinden in de Dorpsstraat. Vooral na de Tweede Wereldoorlog verrezen een aantal woonwijken.

Musea

Jaarlijkse evenementen

Natuur en recreatie


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ODB
         Plaatsengids.nl
         Dorpsraad Halsteren
         Wikipedia
         Statline CBS
         www.ngw.nl
         VVV Brabantse Wal