Printversie

LEPELSTRAAT

Status

Lepelstraat is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de streek Baronie en Markiezaat en maakt deel uit van de gemeente Bergen op Zoom. Voor de gemeenteherindeling van 1 januari 1997 maakte Lepelstraat nog deel uit van de gemeente Halsteren.
Onder het dorp Lepelstraat vallen ook de buurtschappen Kijkuit, Kladde, Klutsdorp en Waterkant.
Een deel van het grondgebied van Lepelstraat was tot de gemeenteherindeling van 1997 van de gemeente Steenbergen. Het gaat hierbij met name om het gebied rond de Stierenweg. Topografisch gezien gaat het om een deel van de buurtschap Kladde.

Wapen

Lepelstraat heeft in zoverre na te gaan geen eigen dorpswapen.

Vlag

Lepelstraat heeft in zoverre na te gaan geen eigen dorpsvlag.

Naam

Dorpsnaam: Rond 1647 wordt Lepelstraat voor het eerst in de archieven vermeld, maar het kan zijn dat Lepelstraat al langer een bewoond gebied is geweest. Lepelstraat heeft in de zeventiende eeuw een belangrijke rol gespeeld in de kerkelijke geschiedenis van Halsteren. In 1647 werd in Lepelstraat een schuilkerk gevestigd.
In het lokale dialect heet Lepelstraat Lepelstraot.
Oudere schrijfwijzen: Leepelstraat
Naamsverklaring: De naam Lepelstraat is een samenstelling van straat ’straat, verbindingsweg’ en lepel dat betrekking kan hebben op ’lepelaar’ (vogelnaam), of ’lepel’ of misschien op een gebogen, licht slingerende vorm. De mogelijke naamsverklaringen zijn: Carnavalsnaam: Tijdens carnaval heet Lepelstraat De Straot. De inwoners van Lepelstraat heten dan Bessembinders. Die naam komt van het feit dat boerenknechten in Lepelstraat als er ’s winters geen werk was bij de boer, bezems en manden maakten.

Ligging


Lepelstraat weergeven op een grotere kaart
Lepelstraat ligt 1 km ten noorden van Halsteren. In het noorden grenst het aan de gemeente Steenbergen. Aan de oostelijke kant van Lepelstraat ligt de Steenbergseweg ook wel N259. Ten westen ligt het Schelde-Rijnkanaal, ook wel de Eendracht genoemd. Het dorp ligt in een polderrijkgebied.

Statistische gegevens

De eerste bekende cijfers dateren van 1840 toen had Lepelstraat 122 huizen met 727 inwoners, inclusief de inwoners van de buurtschap Kladde. Tegenwoordig heeft Lepelstraat ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Kerncijfers wijken en buurten
Gewijzigd op 20 december 2012
Gemeente / plaats / wijk Jaar Aantal Aantal Oppervlakte (ha)
inwoners woningen Totaal Land Water
Lepelstraat (dorp incl. polders) 2005 2.070 830 3.295 3.252 43
2008 1.990 825 3.295 3.253 43
2010 1.950 820 3.295 3.253 43
2012 1.925 . 3.299 3.255 44
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 15-3-2013

Geschiedenis

onder constructie

Recente ontwikkelingen

onder constructie

Bezienswaardigheden

Musea

Jaarlijkse evenementen

Natuur en recreatie


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ODB
         Plaatsengids.nl
         Wikipedia
         Statline CBS
         www.ngw.nl
         VVV Brabantse Wal